Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Letnia Akademia Sztuki

Komunikaty


Komunikat 2

 

Plener 

Działania warsztatowe w plenerze będą powiązane z pracą koncepcyjną wyrażającą się we  „wpisywaniu” działań twórczych w realną, istniejącą sytuację. W tym przypadku Land artu będzie to konkretny krajobraz, park. Elementem działań twórczych będzie też obserwacja i konceptualizacja zależności pomiędzy tym,  co jest, procesem zmiany i  tym, co zaistnieje po  akcie twórczym. Warsztaty  artystyczne  będą ukierunkowane na doświadczanie działań twórczych  (i na  rozwój przez sztukę),  na przeżywanie procesów twórczych podczas powstawania indywidualnych kreacji. W takim myśleniu i  rozumieniu sztuki nie koncentrujemy się tylko na rezultacie działania, na dziele. Wyróżnionym przedmiotem refleksji staje się proces twórczy. Samo dzieło sztuki nie jest traktowane jako coś skończonego. Usytuowanie działań  artystycznych  w kontekście Land Artu (sztuki ziemi) - kiedy to materialny rezultat działań artystycznych jest  czymś nietrwałym, efemerycznym - zmienia sens samego dzieła i kieruje uwagę   ku   procesom  twórczym

Zwrócimy też uwagę na  antropomorficzne i zoomorficzne formy w krajobrazie i spojrzymy na nie „okiem fotografa.”        Z  projektami  w   dziedzinie  Land artu (natura, inspiracja, instalacja) będzie połączony warsztat fotograficzny. Działania uczestników będą polegały  na  projektowaniu i włączaniu różnych form   obrazu  fotograficznego  do realizacji  obiektów Land artu,  badaniu  relacji  między obrazem/obrazami  a procesem realizacji  tych obiektów  oraz między obrazem,  obiektem i  otaczającą  przestrzenią.

Niektóre elementy tych prac wstępnie  przygotujemy do ekspozycji w Galerii 55.

Zajęcia odbędą się  w okolicach Sobótki.  Zapewniamy dojazd.

Po zajęciach włączymy się do działań w ramach ascetycznęj sztuki kulinarnej (czyli upieczemy kiełbaski przy ognisku   :-)

Wyjazd  z Wrocławia  (spotykamy się na parkingu przy ul. Strzegomskiej 55)   

28.09 o godz. 9.00  Powrót do Wrocławia – ok. godz 19.00

Komunikat 1

Zapraszamy do udziału w Letniej Akademii Sztuki, która odbędzie się  w Dolnośląskiej Szkole Wyższej na Wydziale Nauk Pedagogicznych.  Termin:  23 września – 2 października 2013 r. 

Program  Letniej Akademii Sztuki adresowany jest do studentów różnych kierunków studiów a także do osób planujących podjęcie studiów,  realizujących swoje zainteresowania artystyczne, zamierzających je realizować, opracowujących  projekty działań w przestrzeni miejskiej, projekty medialne, reklamowe a także do wszystkich zainteresowanych sztuką współczesną, zagadnieniami interpretacji dzieł sztuki, krytyką artystyczną, społecznym kontekstem sztuki.

 

Letnia Akademia Sztuki w DSW będzie pierwszym z zaplanowanego cyklu  corocznych  letnio-jesiennych spotkań ze sztuką.  Koncepcja Akademii koresponduje  z założeniami  i projektem nowego kierunku studiów w Dolnośląskiej Szkole Wyższej: sztuki nowoczesne–Design Now!  Wykorzystuje także kilkuletnie doświadczenia z zajęć ze studentami specjalności Edukacja artystyczna - współczesne sztuki wizualizacji oraz  doświadczenia  z   prowadzonych konferencji i warsztatów artystycznych.

 

Akademia to cykl spotkań ze sztuką  pokazujących obszary łączności  sztuki, refleksji nad twórczością oraz wiedzy z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Celem spotkań jest wprowadzenie uczestników  w świat szeroko pojmowanej sztuki współczesnej, jej uwarunkowań, interpretacji, jej społecznego kontekstu a także przygotowanie, umożliwienie i wspieranie własnych działań twórczych uczestników. Program Akademii zawiera więc zarówno cykl seminariów dyskusyjnych jak i zajęć projektowych i praktycznych (warsztatów artystycznych).

 

Wykładowcami Akademii Sztuki są m.in. pracownicy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Sztuk Pięknych -  badacze zjawisk i koncepcji artystycznych, organizatorzy przedsięwzięć kulturalnych i społecznych a także artyści.

 

W czasie spotkań będą rozważane między innymi następujące zagadnienia: relacja artysta-odbiorca, „granice” sztuki,  rozumienie, interpretacja  dzieł sztuki, twórczość, kreacja artystyczna, piękno, estetyka, projektowanie, autokreacja, arteterapia.

 

Zajęcia  będą się odbywały w formie dyskusji seminaryjno-projektowych, opracowań własnych projektów, indywidualnych konsultacji (z teoretykami i praktykami), warsztatów artystycznych, prezentacji, zajęć plenerowych w następujących blokach tematycznych:

  1. Dzieło sztuki – widzenie, odczuwanie, uczestnictwo,  rozumienie;
  2. Sztuka – działanie – wartości;
  3. Sztuka – słowo – narracja – interpretacja;
  4. Teatr,  scena  i dialog: narracja, interpretacja, uczestnictwo;
  5. Art Book – słowo, obraz, kreacja;
  6. Obraz fotograficzny.  Rejestracja, kreacja,  kompozycja, estetyka;
  7. Design w użyciu - estetyka codzienności;
  8. Land Art – natura, inspiracja, instalacja;
  9. Sztuka w przestrzeni miejskiej – sztuki wizualne;
  10. Sztuka performansu – działanie space-specific.

 

Planujemy, że zajęcia koncepcyjne i warsztatowe w ramach poszczególnych  (niekoniecznie traktowanych oddzielnie) bloków tematycznych umożliwią powstanie m.in. następujących obiektów/projektów  artystycznych tworzonych przez uczestników:  książki artystycznej,  przedmiotów codziennego użytku,  instalacji plenerowych, obiektów rzeźbiarskich w przestrzeni miejskiej, projektów  murali (obrazów na murach), fotografii. W zależności od zainteresowań uczestników możliwe są też działania i projekty w następujących dziedzinach:  tagi,  graffiti,  street art  a także  inne działania i formy ich przedstawiania  -  wykreowane  podczas spotkań.

 

Celem zajęć jest nie tylko umożliwienie zdobycia podstawowej wiedzy na temat sztuki, twórczości, projektowania i wielorakich kontekstów, niezwykle zróżnicowanej, sztuki współczesnej. Wprowadzając uczestników w proces własnego,  indywidualnego projektowania i  tworzenia  oraz doceniając rolę  powyżej określonej wiedzy, chcemy też zwrócić uwagę zarówno na wartość określonych umiejętności jak i na potrzebę  podejmowania i wzbogacania indywidualnej refleksji  (oraz ekspresji) artystycznej i estetycznej. Chcemy ponadto uwrażliwić uczestników – i to szczególnie zaznaczamy –  na ważność dostrzegania, analizowania i rozumienia roli wartości artystycznych w  codzienności oraz zwrócić uwagę na nie-oddzielność sztuki  i  „życia”. Wprowadzając do programu Letniej Akademii Sztuki zagadnienia i projekty  z różnych, tradycyjnie wydzielanych dziedzin sztuki współczesnej, chcemy też ukazać  konwencjonalny charakter owego wydzielania a także podkreślić znaczenie – rozwijanych poprzez uczestnictwo m.in. w działaniach artystycznych – ogólnych umiejętności dialogowych i  interpretacyjnych.

 

Po każdym sezonie Letniej Akademii Sztuki planowana jest wystawa  projektów i prac uczestników. Uczestnicy otrzymają Certyfikat  Uczestnictwa w Letniej Akademii Sztuki.

Program